31 mrt. 2016

Twee vakantiehuisjes op Ameland en de Eerste Wereldoorlog

Het zijn twee houten huisjes op een duin aan de Strandweg bij Nes. Het linker huisje is donker geschilderd en heet Actief. Het staat te koop. Het rechter huisje is wit geschilderd. Er staat geen naam op, maar ik herinner me dat het vroeger Repos heette.
Wat hebben deze twee vakantiehuisjes op Ameland te maken met de Eerste Wereldoorlog?

Actief en Repos
Het Engelse Kamp
In 1918 werd in Leeuwarden aan de Harlingerstraatweg een barakkencomplex gebouwd voor krijgsgevangenen uit voornamelijk Engeland, Canada en Australiƫ. Tussen mei en eind 1918 waren er ongeveer 2.000 soldaten gehuisvest die er, op weg van Duitsland naar Engeland, aan konden sterken. Het complex werd het Engelse Kamp genoemd.
In januari 1919 verlieten de laatste soldaten Friesland. De barakken gaven in 1926 onderdak aan gezinnen waarover de Practische Hulp zich had ontfermd. Toen deze gezinnen elders terecht konden, werden de barakken te koop aangeboden. Enkele barakken werden gekocht door mensen die ze naar Ameland lieten vervoeren en er vakantiehuisjes van maakten. Van die huisjes is alleen Actief en Repos overgebleven.
In Leeuwarden herinnert de Engelsestraat nog aan het Engelse Kamp.
Meer informatie over het Engelse Kamp in Leeuwarden vindt u hier.

Het Engelse Kamp