26 feb. 2014

Vacantievreugd


In 1962 gingen we voor het eerst als gezin kamperen. Mijn ouders hadden samen al ervaringen opgedaan tijdens fietsvakanties, maar voor deze gelegenheid hadden ze een tent gehuurd op een kampeerterrein in Ommen. De gehuurde tent bleek een soort legertent te zijn met als interieur een paar stapelbedden, een houten tafel, een stuk of wat houten stoelen en enkele opklapbare strandstoelen.
“In ├óld soadsje,” heeft mijn vader bij een van de vakantiefoto’s geschreven.
Gezinsvakantie is eigenlijk niet het juiste woord, het is een familievakantie, want ook mijn pake en beppe en mijn tante, de jongere zus van mijn moeder, kampeerden mee. Een van de foto’s heeft als onderschrift Zeesser Es, een andere het Hertekamp.

Krishnamurti
Na enig speurwerk vind ik het verhaal van camping Vacantievreugd in Ommen. Op de website van de camping wordt een belangrijk deel van de historie uit de doeken gedaan. Tussen 1924 en 1939 werden hier de Sterkampen van de Krishnamurti beweging gehouden. Citaat van de website: ‘De jaarlijkse Sterkampen, welke werden georganiseerd, trokken veel deelnemers. Op het hoogtepunt, in 1929, waren er ruim 3000 deelnemers uit meer dan 50 landen, vaak per special trein naar Ommen gekomen. Daarnaast telde het kamp zo'n 60 vaste medewerkers. Ook werden bestaande gebouwen door de gehele gemeente Ommen verspreid, betrokken in dit grote plan.’
De vijf jaar daarna wordt in een zin samengevat: ‘Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit en verdreef het Strafkamp Ommen deze vreedzame wereld.’

Kamp Erika
Op de website www.go2war2.nl is in detail te lezen wat er tijdens de oorlog is gebeurd in deze idyllische omgeving. De Duitsers richtten er Kamp Erika op, een kamp dat vanaf 1942 bestemd was voor veroordeelden van de Nederlandse justitie. Toen bleek dat in het kamp uitzonderlijke wreedheden werden begaan tegen de gevangenen, werden de gevangenen overgeplaatst. Het kamp werd toen bestemd voor asocialen en weigeraars van de Arbeitseinsatz. Herbertus Bikker, bijgenaamd ‘de beul van Ommen’ was een van de leden van het Kontroll Kommando. Na de bevrijding op 11 april 1945 werd Strafkamp Erika bewaringskamp Erica. Deze functie hield het tot eind 1946. Het terrein werd weer teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar Baron van Pallandt, die het in 1948 schonk aan de stichting Eerde die het op haar beurt doorverkocht aan de stichting Besthemerberg die de grond in erfpacht gaf aan de stichting Vacantievreugd.

Op deze historische grond dus hielden wij in 1962 vakantie. Rest de vraag waar die legertenten vandaan kwamen.